Project

Pitch & Putt Strand Horst

Bij Pitch & Putt Strand Horst verzorgen wij het specialistisch onderhoud. Werkzaamheden die we daar uitvoeren zijn:

 • Bezanden van de greens
 • Beluchten van de greens
 • Bunkers onkruidvrij maken en vullen met bunkerzand

Project

Maaiwerk Nunspeet

In de gemeente Nunspeet hebben wij voor één seizoen het maaiwerk binnen de bebouwde kom uitgevoerd. Het ging om de volgende werkzaamheden:

 • Maaien gazons
 • Maaien gazons met bloembollen
 • Maaien hondenuitlaatbermen
 • Maaien sportvelden
 • Maaien ecologische bermen
 • Maaien ecologische bermen met bloembollen
 • Opruimen en afvoeren bermgras

Project

Terreinaanpassing bij een woning in Ermelo

Bij deze opdracht hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verwijderen en afvoeren bestaand hekwerk en poorten
 • Verwijderen vijverfolie en dempen vijver
 • Verwijderen zand uit paardenbak
 • Verwijderen stobben en afvoeren groenafval
 • Graven kabelsleuven
 • Leveren en plaatsen keerwanden t.b.v. groenopslag
 • Aanpassen straatwerk op diverse plaatsen
 • Aanleggen inrit d.m.v. straatwerk en halfverharding
 • Aanbrengen nieuwe toplaag van grind op de bestaande inrit
 • Opsnoeien bomen
 • Kort afmaaien, frezen, egaliseren en inzaaien gazon en weiland van 11.500m²

Project

Aanleggen terras Restaria de Vos

Bij deze klus hebben wij de bestaande bestrating verwijderd, keerwanden geplaatst, en de terrassen opnieuw bestraat.

De uitdaging zat hem in het opvangen van de hoogte verschillen. We hebben dit gedaan door het plaatsen van keerwanden. Naast het aanleggen van traptreden zijn er ook hellingbanen gemaakt voor minder validen. Omdat een gedeelte van het bestratingsmateriaal wat vrij kwam nog prima gebruikt kon worden hebben dit opnieuw toegepast.

Een mooie klus met een prachtig resultaat!

Project

Onderhoud diverse gazons

Voor verschillende particulieren verzorgen wij het periodiek gazononderhoud. In het voorjaar voeren we een onderhoudsbeurt uit zodat het gazon weer fris het nieuwe jaar in gaat. Bij een standaard onderhoudsbeurt voeren we onderstaande werkzaamheden:

 • Verticuteren;
 • Opruimen vrijgekomen materiaal;
 • Beluchten;
 • Doorzaaien;
 • Bemesten.

In het najaar bekijken we samen wat nodig is om het gazon sterk de winter in te laten gaan. Dit kan variëren van alleen beluchten en bemesten tot een complete onderhoudsbeurt.

Project

Maatvoering Oud Duyn

Bij dit project gaat het om de maatvoering bij de nieuwbouw van 53 woningen.

Het perceel bestaat oorspronkelijk uit 3 campings die zijn samengevoegd tot één terrein. Afgelopen tijd zijn er veel chalets en oude woningen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Naast de bouw van de nieuwe woningen staan er bestaande woningen die gewoon blijven staan. Voor de start van de bouwwerkzaamheden hebben wij de huidige perceelsgrenzen uitgezet en de posities van de nieuwe woningen + de nieuwe rijbaan. Zo kon de opdrachtgever zien hoe de toekomstige situatie zou worden en konden er desgewenst aanpassingen aan het ontwerp worden gemaakt om bijvoorbeeld bomen te sparen. Daarnaast zijn er maaiveldhoogtes gemeten en verwerkt op tekening om zo een hoogte plan te kunnen maken.

De maatvoering gaat bij dit project om het uitzetten van de fundering, het lijmwerk en het metselwerk van de woningen. Daarnaast hebben wij voor dit project het ontwerp + de  capaciteitsberekening van de riolering verzorgd.

Project

Herprofileren sloot Lelystad

In Lelystad hebben wij een sloot van een kilometer lang opnieuw geprofileerd. Het profiel van de sloot moest flauwer worden aan één kant en de slootbodem moest verhoogd worden. De grond die daarbij vrij kwam hebben we verwerkt in het naast gelegen schouwpad.

Werkzaamheden die we er uit hebben gevoerd zijn:

 • Slootkant en schouwpad frezen
 • Verwijderen groenstrook
 • Verwijderen hekwerk
 • Profiel van het talud van de sloot veranderen
 • Oude duikers verwijderen
 • Nieuwe duikers leggen
 • Schouwpad egaliseren
 • Inzaaien slootkant en schouwpad

Project

Golfbaan Harderwold

Op Golfbaan Harderwold voeren wij diverse onderhoudswerkzaamheden uit, waaronder het beluchten van de greens, tees, foregreens en fairways. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen op dit gebied? Laat het ons weten.

Project

Golfclub Broekpolder

Op Golfclub Broekpolder hebben we een aantal tees gerenoveerd. Werkzaamheden die hierbij uitgevoerd zijn onder andere:

 • Verwijderen toplaag met fieldtopmaker;
 • Aanbrengen van nieuwe drainage en waar mogelijk aansluiten op bestaande systeem;
 • Aanbrengen nieuw toplaag;
 • Doormengen en egaliseren;
 • Inzaaien;
 • Na oplevering alle wijzigingen ingemeten met GPS en verwerkt op de bestaande revisietekening.

Omdat deze golfbaan op een vervuilde ondergrond is gebouwd is deze klus gedeeltelijk onder saneringscondities uitgevoerd.

Project

Vakantiepark De Doppenberg

Omdat het vakantiepark in 2021 van eigenaar is gewisseld kregen wij de opdracht om het park op te knappen.
We zijn van start zijn gegaan met het verwijderen van hagen, het opschonen van kavels en het leeg maken van tuinen, vooral vanwege achterstallig onderhoud.

In totaal hebben we zo’n 50 tuinen en kavels onder handen gehad! Vervolgens hebben we rondom 12 bestaande woningen grindbakken aangelegd, een terrasje en een parkeerplaats voor de auto. Daarna hebben we alle kavels geёgaliseerd en ingezaaid.

In 2022 hebben we voor het plaatsen van 10 chalets diverse werkzaamheden uitgevoerd:

 • Egaliseren kavels
 • Leggen betonplaten t.b.v. fundatie chalets
 • Aansluiten riolering
 • Ingraven nutsvoorzieningen
 • Bestraten opritten
 • Aanleggen grindbakken
 • Egaliseren en inzaaien kavels

Na al het aanleg werk voeren wij ook het maaiwerk uit op dit vakantiepark.

Project

Aanleggen tuin Ermelo

Toen we in contact kwamen deze opdrachtgever was in eerste instantie hun vraag of wij hun tuin leeg konden maken en of we de vijver konden dempen. Nadat we dit uitgevoerd hadden vroegen ze ons of wij mee wilden denken over de nieuwe inrichting van de tuin. Toen het ontwerp gereed was zijn de materialen besteld en zijn we aan het werk gegaan.

We hebben hier het volgende werk uitgevoerd:

 • Grondwerk
 • Aanplanten haag en bomen
 • Aanleggen en invoegen bestrating
 • Aanleggen vlonder
 • Aanleggen halfverharding
 • Aanleggen tuinverlichting