Maatvoering

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Maatvoering

GPS set + Total Station

De GPS set gebruiken wij voornamelijk voor het inmeten en het uitzetten van objecten en lijnen. Denk hierbij aan bomen, hekwerken, erfgrenzen, rioleringsstelsels, kabels en leidingen. Ook gebruiken wij de GPS set voor het in kaart brengen van de openbare ruimte, bedrijfsterreinen, golfbanen, parken en campings. Omdat wij beschikken over de nieuwste apparatuur kunnen wij ook op plaatsen waar de ontvangst slecht is goed meten!

Maatvoering

Bouwsector

Voor de bouwsector gebruiken wij de total station, hiermee kunnen bijvoorbeeld zakbakens, heipalen, funderingen, ankers en wanden worden gemaatvoerd. Tevens beschikken wij over software om de inmeetgegevens te verwerken op tekening, eventueel volgens NLCS.