Bloemenweiden

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Bloemenweiden

Een strook in de berm of een volledige weide

Er wordt steeds meer gezaaid met bloem- en kruidenmengsels. Het bevordert de biodiversiteit en is goed voor de flora en fauna.

Het zaaien van bloemenmengsels is al een secuur werk, maar daar blijft het niet bij. Bij meerjarige mengsels dient de overgebleven vegetatie afgemaaid en afgevoerd te worden, wat ervoor zorgt dat  de mengsels het volgende jaar weer op kunnen bloeien. Wij zijn hierin uw totaalpartner.

We hebben geïnvesteerd in een nieuwe zaaimachine welke geschikt is om deze mengsels te zaaien. We adviseren welke mengsels geschikt zijn, zaaien het in en maken samen een plan hoe we het beheer gaan inrichten.