Beheer en Onderhoud

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Beheer en Onderhoud

Werkzaamheden

Op de terreinen die wij in beheer hebben voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Groenonderhoud zoals het snoeien van hagen
  • Maaien van gazons, kruidenweides, sloten en taluds
  • Blad opruimen
  • Onkruidbeheer
  • Vegen van de verharding
  • Zwerfafval opruimen
  • Gladheidsbestrijding
  • Riolering en putten reinigen
  • Storingen oplossen zoals een verstopte riolering of een verzakte bestrating herstellen