Terreinaanpassing in Ermelo

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Project

Terreinaanpassing bij een woning in Ermelo

Bij deze opdracht hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verwijderen en afvoeren bestaand hekwerk en poorten
 • Verwijderen vijverfolie en dempen vijver
 • Verwijderen zand uit paardenbak
 • Verwijderen stobben en afvoeren groenafval
 • Graven kabelsleuven
 • Leveren en plaatsen keerwanden t.b.v. groenopslag
 • Aanpassen straatwerk op diverse plaatsen
 • Aanleggen inrit d.m.v. straatwerk en halfverharding
 • Aanbrengen nieuwe toplaag van grind op de bestaande inrit
 • Opsnoeien bomen
 • Kort afmaaien, frezen, egaliseren en inzaaien gazon en weiland van 11.500m²