Maatvoering Oud Duyn

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Project

Maatvoering Oud Duyn

Bij dit project gaat het om de maatvoering bij de nieuwbouw van 53 woningen.

Het perceel bestaat oorspronkelijk uit 3 campings die zijn samengevoegd tot één terrein. Afgelopen tijd zijn er veel chalets en oude woningen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Naast de bouw van de nieuwe woningen staan er bestaande woningen die gewoon blijven staan. Voor de start van de bouwwerkzaamheden hebben wij de huidige perceelsgrenzen uitgezet en de posities van de nieuwe woningen + de nieuwe rijbaan. Zo kon de opdrachtgever zien hoe de toekomstige situatie zou worden en konden er desgewenst aanpassingen aan het ontwerp worden gemaakt om bijvoorbeeld bomen te sparen. Daarnaast zijn er maaiveldhoogtes gemeten en verwerkt op tekening om zo een hoogte plan te kunnen maken.

De maatvoering gaat bij dit project om het uitzetten van de fundering, het lijmwerk en het metselwerk van de woningen. Daarnaast hebben wij voor dit project het ontwerp + de  capaciteitsberekening van de riolering verzorgd.