Vakantiepark De Doppenberg

Vliek Civiel- en Cultuurtechniek

Project

Vakantiepark De Doppenberg

Omdat het vakantiepark in 2021 van eigenaar is gewisseld kregen wij de opdracht om het park op te knappen.
We zijn van start zijn gegaan met het verwijderen van hagen, het opschonen van kavels en het leeg maken van tuinen, vooral vanwege achterstallig onderhoud.

In totaal hebben we zo’n 50 tuinen en kavels onder handen gehad! Vervolgens hebben we rondom 12 bestaande woningen grindbakken aangelegd, een terrasje en een parkeerplaats voor de auto. Daarna hebben we alle kavels geёgaliseerd en ingezaaid.

In 2022 hebben we voor het plaatsen van 10 chalets diverse werkzaamheden uitgevoerd:

  • Egaliseren kavels
  • Leggen betonplaten t.b.v. fundatie chalets
  • Aansluiten riolering
  • Ingraven nutsvoorzieningen
  • Bestraten opritten
  • Aanleggen grindbakken
  • Egaliseren en inzaaien kavels

Na al het aanleg werk voeren wij ook het maaiwerk uit op dit vakantiepark.